ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- τηλ: +30 25210 21890 κιν: +306971953886

email__bxatzeli@gmail.com

Αιματολογικες Εξετασεις


Read more

Βιοχημικες εξετασεις


Read more

Ορμονολογικες-Ανοσολογικες Εξετασεις


Read more

Μικροβιολογικες Εξετασεις-Καλλιεργειες


Read more
 • Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται καθημερινά με τον συνδυασμό των παρακάτω παραμέτρων:
  • -Έλεγχος προαναλυτικών παραγόντων
  • -Αυστηρός ενδοεργαστηριακός έλεγχος με τη χρήση πρότυπων ορών αναγνωρισμένων οίκων
  • -Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος
  • -Συνεχής έλεγχος και συντήρηση των οργάνων και συσκευών σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας
  • -Επαναληπτικές εξετάσεις δειγμάτων όταν είναι απαραίτητο
  • -Επιλογή υλικών και αντιδραστηρίων με μοναδικό κριτήριο την ποιότητά τους
  • -Χρήση barcode και επικοινωνία των αναλυτών με τους κεντρικούς υπολογιστές
  • -Κλινική εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
  • -Διαρκής εκσυγχρονισμός
  • -Διαρκής επιστημονική ενημέρωση
  Βελένη Μαρία
 • Το εργαστήριο είναι αυτοματοποιημένο σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων. Με τη χρήση κωδικών barcode ταυτοποιούνται όλα τα δείγματα. Η επικοινωνία των αναλυτών του εργαστηρίου με το σύστημα μηχανοργάνωσης επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση των απαιτούμενων αναλύσεων και την αυτόματη καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία στα αποτελέσματα και επιταχύνεται σε μέγιστο βαθμό η διαδικασία των εξετάσεων.
  Χατζέλη-Βελένη Ευρυδίκη